grekiska

Все раздачи должны быть правильно оформлены и сопровождаться подробной информацией: Во первых должна указана точная категория (Если вы не знаете точно, например: это Heavy Metal или Power Metal выберите просто Metal) Должно быть указано правильное название в основном это “Исполнитель – Альбом”. Содержание должно быть правильным и оформлено по образцу. Все композиции должны иметь оригинальное название на языке исполнителя! Поле “Описание” заполнять не обязательно, в нём вы можете написать историю группы, краткое описание и т. п. Обложка не должна быть сильно вытянутой, содержать в себе рекламу, насилие или порнографию. Так же не должна напрягать глаза!

svenska

Alla divisioner måste vara ordentligt formulerade och detaljerad information kan tillhandahållas: I den första obligatoriska exakta kategorin (Om du inte vet exakt, till exempel: Heavy Metal eller Power Metal, välj enkel Metal) Det är obligatoriskt att ange rätt titel i den primära är "Executor - Album".Samarbetet måste vara regelbundet och formbaserat. Alla kompositioner är skyldiga språkets artisters ursprungliga namn! Fältet "Beskrivning" är inte färdigt, i detta kan du skriva grupphistorik, korta beskrivningar etc. п.Spel är inte obligatoriskt att övertalas starkt, innehålla reklam, våld eller pornografi. Det är inte nödvändigt att dra åt glasyren!

Oversatt.se | Hur använder jag den grekiska-svenska översättningen?

Glöm inte att följa grammatiken och kursplanen för texten du vill översätta. En av de viktiga punkterna som användarna bör vara medvetna om när de använder ordlistan för NorskEngelsk.com är att orden och texten används när översättningen lagras i databasen och delas med andra användare i innehållet på webbplatsen. Var därför medveten om problemet i översättningsförfarandet. Om du inte vill att dina översättningar ska publiceras i innehållet på webbplatsen, kontakta oss på →"Kontakta". Relevanta texter kommer att tas bort från webbplatsens innehåll så snart som möjligt.


Sekretesspolicy

Tredjepartsleverantörer, inräknat Google, använder cookies för att visa annonser baserat på användarnas tidigare besök på din webbplats eller andra webbplatser. Med hjälp av annonscookies kan Google och dess partner visa annonser baserat på användares besök på dina och/eller andras webbplatser. Användarna kan välja bort visning av anpassade annonser under Annonsinställningar. (Alternativt kan du ge användarna möjlighet att välja bort tredjepartsleverantörers cookies för anpassade annonser genom att besöka www.aboutads.info.)